شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین Encyclopedia entry

فهرست مطالب

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

Encyclopedia entry

متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه سایت مقایسه کنید و سعی کنید اشکالات خود را بیابید. و در نهایت آزمونهای مربوط به متن را پاسخ دهید و میزان درک مطلب خود را بسنجید.

[box style=”modern-light” title=”تمرین آمادگی”]

[/box]

[box style=”glass-green” title=”متن زیر را بخوانید:” open=”yes”]

Encyclopedia entry

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین Encyclopedia entry

The Taj Mahal (pronounced /tɑːdʒ m’hɑːl/) is a famous mausoleum next to the river Yamuna in the Indian city of Agra. A mausoleum is a building where people bury the dead. The name Taj Mahal means ‘the crown of palaces’.

1.

The most famous part of the Taj Mahal is the large white dome in the centre. It is 35 metres high and is surrounded by four smaller domes. The rooms inside the building are decorated with beautiful archways and precious stones in the walls. The buildings are surrounded by gardens with pathways, pools, fountains and green gardens.

2.

The construction of the Taj Mahal began in 1632 and finished in 1653. It was built with materials from all over India and Asia, but the main material is white marble. Historians believe that the materials were transported by over 1,000 elephants for the construction.

3.

The emperor Shah Jahan built the Taj Mahal as a burial place for his wife, Mumtaz Mahal. According to legend, he wanted to build another Taj Mahal in black on the other side of the river, but this never happened. During the Indian Rebellion of 1857, many parts of the Taj Mahal were damaged by British soldiers, who took some of the precious stones from its walls. Over the years, the Taj Mahal has suffered from environmental damage, and there have been many government attempts to conserve its beauty.

4.

The Taj Mahal is one of India’s most famous landmarks. There are millions of visitors to the mausoleum every year. The Taj Mahal is almost always included in lists of famous buildings to visit and is considered one of the New Seven Wonders of the World. It is also a UNESCO World Heritage Site.

5.

  • Encyclopedia Britannica article on the Taj Mahal: eeeeee.com
  • Official site of the Taj Mahal: ccccccc.com
  • UNESCO Profile of the Taj Mahal: bbbbb.com

[/box]

[box style=”modern-orange” title=”ترجمه متن”]

به زودی…….

[/box] [box style=”glass-green” title=”تمرین اول”]

[/box] [box style=”glass-green” title=”تمرین دوم”]

[/box]

حالا شما برایمان بگویید:

[note style=”3″ type=”success” icon=”yes”]

What famous places have you seen?

[/note]

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on print

نظر شما چیه؟

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]