تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۸

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۸
لینک مطلب >>

Leaving a message

 

قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات آن را یاد بگیرید:

تمرین های آمادگی


حالا به فایل صوتی زیر گوش دهید و تمرینات زیر را انجام دهید:

تمرین شماره ۱


تمرین های شماره ۲


متن فایل صوتی

Transcript

Jane: Hello, this is the sales department. Jane Solomon speaking.

Peter: Hello, is Maria Fernandez there, please?

Jane: No, I’m sorry. She’s not in the office at the moment. She’s on her lunch break.

Peter: Oh. Could you take a message, please? Could you tell her that Peter Griffin called?

Jane: Sure. Could you give me your number?

Peter: It’s 0-7-4-6-0 double 9-0-1 double 8.

Jane: Thanks. That’s 0-7-4-6-0 2-9-0-1-2-8.

Peter: Sorry, no. It’s 0-7-4-6-0 9-9-0-1-8-8.

Jane: 9-9-0-1-8-8.

Peter: Yes. Please ask her to call me back, and tell her it’s about the PXO project. I need the new project figures.

Jane: The PXO project. Right. I’ll give her your message when she comes back to the office.

Peter: Thank you. In case I’m in a meeting when she calls back, can I give you my email address too?

Jane: Of course.

Peter: Great. It’s P-E-T-E-R dot G-R-I-F-F-I-N at F-R-E-S-H dot com.

Jane: Can I read that back to you?

Peter: Sure.

Jane: That’s P-E-T-E-R dot G-R-I-F-F-I-N at F-R-E-S-H dot com.

Peter: Yes, that’s it.

Jane: OK. I’ll tell her you called.

Peter: Thank you. Goodbye.

Jane: Goodbye.

حالا شما برایمان به انگلیسی بگویید:

How often do you make phone calls in English?

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.