تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل 1

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۱

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل 1

A request from your boss

 

قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات آن را یاد بگیرید:

تمرین های آمادگی


حالا به فایل صوتی زیر گوش دهید و تمرینات زیر را انجام دهید:

 

تمرین شماره ۱


تمرین های شماره ۲


متن فایل صوتی

Transcript

Susanne: Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month?

Mario: OK, sure. What can I help you with?

Susanne: I need to visit the customer in Germany. It’s important.

Mario: What can I do to help?

Susanne: Can you send an email to the customer? Ask them when I can visit them next week. Please do this first. It’s a priority and very urgent.

Mario: Right. I’ll do it today.

Susanne: Thanks. This next task is also important. Can you invite everyone to the next team meeting?

Mario: Yes, I will.

Susanne: But first you need to book a meeting room. After that, please send everyone an email about it.

Mario: Yes, of course.

Susanne: And finally, can you write a short report about our new project? I have to give a presentation to our managers next month. Please do it when you have time – sometime in the next two or three weeks. It’s not too urgent.

Mario: Sure, no problem. I can do it this week.

Susanne: There’s no hurry. Take your time.

حالا شما برایمان به انگلیسی بگویید: آیا بعضی اوقات در کارهای دیگران به آنها کمک می کنید؟ برای آنها چه کار می کنید؟

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *