تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۶

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۶
لینک مطلب >>

Meeting a new team member

قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات آن را یاد بگیرید:

تمرین های آمادگی


حالا به فایل صوتی زیر گوش دهید و تمرینات زیر را انجام دهید:

تمرین شماره ۱


تمرین های شماره ۲


متن فایل صوتی

Transcript

Discussion

Peter: Hi, my name’s Peter. What’s your name?

Carla: Hi, Peter. I’m Carla. I’m new here.

Peter: Welcome to the company, Carla.

Carla: Thanks, Peter. I’m happy to be here and it’s nice to meet you.

Peter: It’s nice to meet you too.

Carla: Where do you work?

Peter: I work in the design team. We sit over there.

Carla: I’m in the marketing team. I started last week.

Peter: You work in marketing? That’s very interesting.

Carla: Yes, it is. I’m enjoying it. But there are a lot of new things to learn.

Peter: I’m sure there are. I’m happy to help you if I can.

Carla: Thank you, Peter. What do you do in the design department?

Peter: I design new products.

Carla: That sounds interesting. I plan marketing events for new products. So I think we’ll work together sometimes.

Peter: That would be great. So, where are you from, Carla?

Carla: Brazil. And you?

Peter: I’m from the UK.

Carla: How long have you been here?

Peter: I’ve worked here for three years but I actually moved here from the UK five years ago, to study.

حالا شما برایمان به انگلیسی بگویید:

What do you usually talk about when you meet people for the first time?

دیدگاه‌ها ۲

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.