تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۳

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۳
لینک مطلب >>

Booking A Table

قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات آن را یاد بگیرید:

تمرین های آمادگی


حالا به فایل صوتی زیر گوش دهید و تمرینات زیر را انجام دهید:

تمرین شماره ۱


تمرین های شماره ۲


متن فایل صوتی

Transcript

Staff: Hello, Gino’s.

Jamie: Hi. Can I book a table for tomorrow night, please?

Staff: How many people is it for?

Jamie: Four.

Staff: And what time would you like?

Jamie: About eight, eight thirty, please?

Staff: Let’s see … We’re pretty busy tomorrow, so I can do half past seven, or nine.

Jamie: Oh. OK, then. Half seven, please.

Staff: And what name is it?

Jamie: Jamie.

Staff: J-A- …?

Jamie: M-I-E

Staff: OK, so that’s a table for four at half past seven tomorrow evening.

Jamie: Great. Thanks! Bye.

Staff: Bye.

 …………

Staff: Hello, Gino’s.

Jamie: Hi, I called earlier to book a table for four and I was wondering if I can make it for six instead?

Staff: What name was it?

Jamie: It’s Jamie.

Staff: Table for four. At half past seven. So you want to change it to six o’clock?

Jamie: No, sorry. Can I make it for six people?

Staff: Oh, I see. Sorry! That shouldn’t be a problem. I can move you to a bigger table but it will be nearer the kitchen. Is that OK?

Jamie: No problem. Is it possible to change the time as well? Make it a little bit later?

Staff: Ah … yeah, we can. Is eight OK for you?

Jamie: Perfect, thanks!

Staff: Lovely. See you tomorrow, then.

Jamie: Thanks! Bye!

حالا شما برایمان به انگلیسی بگویید: رستوران مورد علاقه شما کدام است؟
دیدگاه‌ها ۲

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.