تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۲

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۲

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۲

A voicemail message

 

قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات آن را یاد بگیرید:

تمرین های آمادگی


حالا به فایل صوتی زیر گوش دهید و تمرینات زیر را انجام دهید:

 

تمرین شماره ۱


تمرین های شماره ۲


متن فایل صوتی

Transcript

John: Hi, this is John. Thanks for calling. I’m not here at the moment, so please leave a message and I’ll call you back.

Marina: Hi, John, this is Marina Silva calling from Old Time Toys. Your colleague Alex gave me your phone number. She said you can help me.

I need some information on your new products. Could you please call me when you are back in the office? My phone number is 0-2-0-8, 6-5-5-7-6-2-1.

Also, can you please email me your new brochure and information about your prices? My email address is Marina, that’s M-A-R-I-N-A, dot Silva, that’s S-I-L-V-A, at O-L-D-T-I-M-E hyphen toys dot com.

Thanks a lot. I look forward to hearing from you.

حالا شما برایمان به انگلیسی بگویید: آیا تاکنون تماس تلفنی برقرار کرده اید یا پیام های صوتی را به زبان انگلیسی رها کرده اید؟

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *