تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۱۱

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۱۱

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی فایل ۱۱

Before listening

 

قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات آن را یاد بگیرید:

تمرین های آمادگی


حالا به فایل صوتی زیر گوش دهید و تمرینات زیر را انجام دهید:

 

تمرین شماره ۱


تمرین های شماره ۲


متن فایل صوتی

Transcript

1

Shop assistant: Hello, can I help you?

Customer: I’m just looking, thanks.

2

Customer: Excuse me?

Shop assistant: Yes?

Customer: Where are the changing rooms?

Shop assistant: They’re over there. Behind you.

Customer: Thank you.

3

Customer: Hi. Excuse me again. Do you have this jumper in black?

Shop assistant: Yes, just a moment. What size do you need?

Customer: Extra small, please.

Shop assistant: Here you are.

4

Customer: How much is this?

Shop assistant: It’s £29.

Customer: Can I pay by credit card?

Shop assistant: Yes, you can. Of course.

5

Shop assistant: Would you like a bag for that?

Customer: Yes, please.

حالا شما برایمان به انگلیسی بگویید:

Do you enjoy shopping? How often do you go shopping for clothes or shoes?

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *