اصطلاحات پرکاربرد درباره پذیرش اشتباهات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد درباره پذیرش اشتباهات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد درباره پذیرش اشتباهات به زبان انگلیسی

وقتی اشتباه می کنید و می خواهید آن را بپذیرید میتوانید از عبارات رایج ای که در زیر وجود دارد استفاده کنید:

اصطلاحات پرکاربرد برای پذیرش اشتباهات
تلفظ جمله معنی

I have to admit that I was wrong. باید اعتراف کنم که اشتباه کردم.

I admit what I’ve done is wrong. اعتراف می کنم آنچه انجام داده ام اشتباه است.
I shouldn’t be like this. من نباید اینجوری باشم
Sorry. I know this was my fault. متاسفم. من می دانم که این تقصیر من بود.
I’m fully responsible for this matter. من کاملاً مسئول این موضوع هستم
I have made a mistake. اشتباه کردم
It’s my mistakes. Forgive me. این اشتباهات من است. مرا ببخش.
Yes, I take the blame. بله ، من مقصر هستم.
I was the one to blame. من کسی هستم که مقصرم.
I’m sorry. I shouldn’t have done that. متاسفم. من نباید این کار را می کردم.
I never intended it that way. من هرگز آن را به این روش در نظر نگرفته ام.
پاسخ های مفید
تلفظ جمله معنی

Let it go. ولش کن.

That’s fine.

خوبه
Just take it easy. فقط آن را آسان بگیر.
Don’t do it again. دوباره این کار را نکنید.
Forget it. It doesn’t matter. فراموشش کن. مهم نیست
That would be okay. اشکالی ندارد
Don’t worry about it. نگران نباش
It’s okay مشکلی نیست

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *