اصطلاحات پرکاربرد برای پیدا کردن دوست و ملاقات افراد

اصطلاحات پرکاربرد برای پیدا کردن دوست و ملاقات افراد

اصطلاحات پرکاربرد برای پیدا کردن دوست و ملاقات افراد

در زیر جملات و عبارات رایج ای وجود دارد که می توانید هنگام ملاقات با افراد جدید از آنها استفاده کنید و یا می خواهید با آنها دوست شوید.

اصطلاحات پرکاربرد برای پیدا کردن دوست و ملاقات افراد

تلفظ جمله معنی

It’s nice to meet you.  از دیدار شما خوشحالم

What’s your name?  اسمت چیه؟
I’m John.  من جان هستم
I’m sorry, I didn’t catch your name.  متاسفم ، نام شما را نبردم.
Where are you from?  شما اهل کجا هستید؟
I’m from the U.S.  من اهل ایالات متحده هستم
What brings you here?  چه چیزی شما را به اینجا آورد؟
I’m on holiday. من در تعطیلات هستم.
What’s your phone number?  شماره تلفنت چیه؟
Could I take your phone number?  آیا می توانم شماره تلفن شما را بگیرم؟
May I have your address?  ممکن است آدرس شما را داشته باشم؟
Are you on Facebook?  آیا در فیس بوک هستید؟
Who do you live with?  شما با کی زندگی می کنید؟
I live on my own.  من به تنهایی زندگی می کنم.
I live with my friends.  من با دوستانم زندگی می کنم
How old are you?  شما چند سال دارید؟
I’m 30.  من 30 ساله هستم.
When’s your birthday?  کی تولدته؟
It’s 16th June.  شانزدهم ژوئن است.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *