اصطلاحات پرکاربرد برای قول دادن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای قول دادن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای قول دادن به زبان انگلیسی

هنگامی که شما نیاز به قول دادن به زبان انگلیسی دارید ، می توانید از این عبارات و اصطلاحات رایج استفاده کنید:

اصطلاحات پرکاربرد برای قول دادن
تلفظ جمله معنی

I promise that I will finish the job on time. قول می دهم کار را به موقع تمام کنم.

I promise you that that’s the truth. من به شما قول می دهم که این حقیقت است.
I swear I will never leave you.  سوگند می خورم که هرگز شما را ترک نخواهم کرد.
I assure you that I will return the book tomorrow morning.  به شما اطمینان می دهم که فردا صبح کتاب را برمی گردانم.
I assure you that I will be there on time.  من به شما اطمینان می دهم که به موقع در آنجا خواهم بود.
Believe me, I won’t make you disappointed.  باور کنید ، من شما را ناامید نخواهم کرد.
Trust me, I can do it.  به من اعتماد کن ، من می توانم این کار را انجام دهم.
پاسخ های مفید
تلفظ جمله معنی

Thank you. متشکرم

I believe you.  من تو را باور دارم.

All right. Keep your promise.

خیلی خوب. به قولت عمل کن.
Just let the time answer it. بگذار زمان جوابش را بدهد

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *