اصطلاحات پرکاربرد برای صحبت در مورد احساسات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای صحبت در مورد احساسات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای صحبت در مورد احساسات به زبان انگلیسی

برای پرسیدن از شخصی در مورد احساساتش یا ابراز احساسات خود می توانید از عبارات رایج و اصطلاحات انگلیسی زیر استفاده کنید:

اصطلاحات پرکاربرد برای پرسش درباره احساسات

تلفظ جمله معنی

How are you feeling? حال شما چطور است؟

Are you Ok?  خوبی؟
Is everything alright? همه چیز خوب است؟
What’s wrong? مشکل چیه؟
What’s the matter? موضوع چیه؟
Do you want to talk about it? میخواهی راجع بهش صحبت کنیم؟

اصطلاحات پرکاربرد برای ابراز احساسات

تلفظ جمله معنی

I’m very happy right now. الان خیلی خوشحالم

I don’t think I can be any happier right now.

فکر نمی کنم الان  بتوانم شادتر از این باشم (بهتر از این نمیشه.)

I feel a little sad. کمی احساس غم و اندوه می کنم.
It’s been a difficult day. روز سختی بوده است
He made her very angry. او من را بسیار عصبانی کرد.
I ‘ve been in a bad mood all day.  من تمام روز روحیه بدی داشته ام
I’m mad at his behavior.  من از رفتار او عصبانی هستم.
I feel very depressed today. امروز احساس افسردگی می کنم
You seem a little blue today. امروز به نظر می رسد کمی ناراحت هستی است.
I’ve got a headache and I feel terrible. دچار سردرد شده ام و احساس بدی دارم

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *