اصطلاحات پرکاربرد برای بیان علت و دلیل به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان علت و دلیل به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان علت و دلیل به زبان انگلیسی

ما اغلب از بعضی از کلمات و اصطلاحات مانند ، زیرا چون ، به دلیل ، به لطف ، به همین دلیل ، بنابراین استفاده می کنیم تا در مورد علت و معلول صحبت کنیم.

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان دلیل

تلفظ جمله معنی

I help you because I like you.  من به شما کمک می کنم زیرا شما را دوست دارم.

I study hard because I want to pass the exam. من سخت درس می خوانم زیرا می خواهم در امتحان قبول شوم.
We have to go home since we have no idea where to go next.  ما مجبوریم به خانه برگردیم زیرا ما هیچ نظری نداریم که به کجا برویم.
You need to hurry up since it’s very late now. از آنجا که الان خیلی دیر شده  باید عجله کنید.
I can’t go out as it’s raining.  من نمی توانم بیرون بروم چون باران می بارد.
I can’t run fast as I’m too fat. من نمی توانم  سریع بدوم زیرا من بیش از حد چاق هستم.
I love you, so I will do everything to make you happy. من شما را دوست دارم ، بنابراین من هر کاری می کنم تا شما را خوشحال کنم.
I didn’t eat anything, so I’m very hungry now. من چیزی نخوردم ، بنابراین اکنون بسیار گرسنه ام.
We had to cancel the picnic because of bad weather. ما به دلیل هوای بد مجبور شدیم پیک نیک را لغو کنیم .
I did it because of you. من به خاطر شما این کار را کردم
The flight was canceled due to the storm. پرواز به دلیل طوفان لغو شد .
I came home late due to the traffic jam. به دلیل وجود ترافیک دیر به خانه آمدم.
He didn’t work hard. As a result, he was fired. او سخت کار نکرد. در نتیجه وی اخراج شد.
I was busy this evening. Therefore, I couldn’t come to your party. امروز عصر مشغول کار بودم. بنابراین ، من نتوانستم به مهمانی شما بیایم.
Thanks to his hard work, he got a raise. به لطف سخت کوشی اش اوج گرفت.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *