اصطلاحات پرکاربرد برای بیان ترجیحات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان ترجیحات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان ترجیحات به زبان انگلیسی

روشهای زیادی برای صحبت در مورد ترجیحات شما در انگلیسی وجود دارد. برای بیان ترجیحات خود می توانید از عبارات رایج زیر استفاده کنید:

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان ترجیحات

تلفظ جمله معنی

Which do you prefer, football or volleyball?  فوتبال یا والیبال را کدام یک را ترجیح می دهید ؟

Which do you like better, tea or coffee?  کدام یک را ترجیح میدهید؟، چای یا قهوه ؟
Do you prefer hot coffee or ice coffee? قهوه داغ یا قهوه یخ را ترجیح می دهید ؟
Would you prefer to go for a walk or see a movie?  آیا ترجیح می دهید به پیاده روی بروید یا یک فیلم را ببینید؟
Would you rather have dinner with me?  دوست دارید با من شام بخورید؟
بیان ترجیحات
تلفظ جمله معنی

I prefer tea to coffee.  من چای را به قهوه ترجیح می دهم .

I’d prefer to have some water.

 من ترجیح می دهم کمی آب بخورم .
I like tea better than coffee.  من چای را بیشتر از قهوه دوست دارم .
I prefer reading books.  من خواندن کتاب را ترجیح می دهم .
I prefer jogging to running.  من آهسته دویدن را به دویدن ترجیح می دهم .
I’d prefer living in a city to living in the country.  من شهرنیشینی را  به  زندگی در حومه شهر ترجیح می دهم .
I would rather go home.  من ترجیح می دهم به خانه بروم.
I’d rather stay at home than go out.  من ترجیح می دهم در خانه بمانم تا بیرون از ان بروم .
I’d rather take a nap than go for a walk.  من چرت زدن را از رفتن برای پیاده روی ترجیح می دهم .
I’d rather play football than golf.  من بازی فوتبال به گلف ترجیح می دهم .

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *