اصطلاحات پرکاربرد برای برقراری و پاسخگویی به یک تماس تلفنی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای برقراری و پاسخگویی به یک تماس تلفنی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای برقراری و پاسخگویی به یک تماس تلفنی به زبان انگلیسی

در اینجا عبارات رایج و اصطلاحات مفیدی برای برقراری و پاسخ دادن به تماس تلفنی آورده شده است:

برقراری و پاسخگویی به یک تماس تلفنی به زبان انگلیسی
تلفظ جمله معنی

Can I speak to John, please?  آیا می توانم با جان صحبت کنم ، لطفا ؟

I’d like to speak to John.  من می خواهم با جان صحبت کنم .
I’ll put you through. Hold the line, please.  تو را در جریان می گذارم. لطفاً تلفن را قطع نکنید.
I’ll connect you now.  الان بهت وصل میشم
I’m sorry, he’s on another call  متاسفم ، او در تماس دیگری است
I’m sorry, he’s not available at the moment.  متاسفم ، او در حال حاضر در دسترس نیست.
Please call back later.  لطفا بعداً تماس بگیرید
Could you ask him to call me?  می توانید از او بخواهید که با من تماس بگیرد؟
Would you like to leave a message?  آیا می خواهید یک پیام بگذارید؟
Who’s speaking?  چه کسی صحبت می کند؟
Who’s calling, please?  چه کسی زنگ زده است؟
Could I ask who’s calling?  آیا می توانم بپرسم چه کسی تماس می گرفته؟
Can I have your name, please?  من می توانم اسم شما را بدانم؟
Who am I talking to?  با کی صحبت می کنم؟
It’s Mary speaking.  این ماری است که صحبت می کند.
Is it convenient to talk at the moment?  الان میتوانید صحبت کنید؟
Sorry, you must have the wrong number.  با عرض پوزش ، شما اشتباهی تماس گرفته اید
Sorry. I think you’ve dialed the wrong number.  متاسفم. من فکر می کنم شماره اشتباه را گرفته اید.
Hang on for a moment.  یک لحظه صبر کنید.
I’m about to run out of credit.  من قصد دارم اعتبار خود را تمام کنم.
What number can I reach you at? با کدام شماره به شما زنگ بزنم؟
Who do you want to talk to?  با چه کسی می خواهید صحبت کنید؟
 

Hold the line, please.

 لطفاً تلفن را نگه دارید.
 

I’ve got a very weak signal.

 من یک سیگنال بسیار ضعیف دارم.
 

Can you hear me OK?

 آیا می توانید صدای مرا خوب بشنوید؟
Could you please speak up? میشه لطفا بلند تر صحبت کنید؟
Sorry. I didn’t catch that. Could you say it again, please?

 

متاسفم من آن را متوجه نشدم. آیا می توانید دوباره آن را بگویید ، لطفا؟

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *