اصطلاحات پرکاربرد برای اجازه خواستن و اجازه دادن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای اجازه خواستن و اجازه دادن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای اجازه خواستن و اجازه دادن به زبان انگلیسی

هنگام اجازه خواستن واجازه دادن به زبان انگلیسی ، می توانید از عبارات و اصطلاحات زیر استفاده کنید:

اصطلاحات پرکاربرد برای اجازه خواستن
تلفظ جمله معنی
Can I use your pen, please?  لطفاً می توانم از قلم شما استفاده کنم ؟
Can I sit here?  آیا می توانم اینجا بنشینم؟
Is it okay if I sit here?  اگر من اینجا بنشینم اشکالی ندارد؟
Can I ask you a question?  آیا می توانم از شما سؤالی بپرسم؟
May I use your computer?  آیا می توانم از کامپیوتر شما استفاده کنم؟
May I come in?  ممکن است وارد شوم ؟
Can I take a look at your book?    آیا می توانم به کتاب شما نگاهی بیندازم؟
Do you mind if I turn down the TV?    اشکالی دارد اگر صدای تلویزیون را کم کنم ؟
Do you mind if I use your phone?   اشکالی دارد اگر من از تلفن شما استفاده کنم؟
Would you mind if I opened the window?   اشکالی دارد اگر  من پنجره را باز کنم؟

(بعد از would you mind if فعل به صورت گذشته استفاده میشد اما گذشته معنی نمیشود)

If you don’t mind, I’d like to smoke.     اگر مشکلی نیست ، من می خواهم سیگار بکشم.
I wonder if I could borrow your car for a few days.  نمی دانم که آیا می توانم ماشین شما را برای چند روز امانت بگیرم.
Would it be all right if I borrowed your phone?  نمی دانم که آیا امکانش هست گوشی شما را امانت بگیرم.
اصطلاحات پرکاربرد برای اجازه دادن
تلفظ جمله معنی

Sure.  حتما.

Sure, go ahead.  بله بفرمائید.

No problem.

 مشکلی نیست
Yes, you can.  بله، تو میتونی.
Please feel free.  لطفا راحت باشید.
I don’t mind.  مهم نیست./ مشکلی نیست.
اصطلاحات پرکاربرد برای اجازه ندادن
تلفظ جمله معنی

I’m afraid not. متاسفم، نه.

I’m afraid, but you can’t.  متاسفم ، اما شما نمی توانید.

I’m sorry, but that’s not possible.

 متاسفم ، اما این امکان پذیر نیست.
No, you cannot.  نه نمی توانی.
You couldn’t do that.  شما نمی توانید این کار را انجام دهید.
Sorry, you are not permitted.  با عرض پوزش ، شما مجاز نیستید.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *