اصطلاحات پرکاربرد برای ابراز پشیمانی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای ابراز پشیمانی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای ابراز پشیمانی به زبان انگلیسی

 در زیر برخی از اصطلاحات و ساختارهای مفید برای استفاده هنگامی که می خواهید ابراز پشیمانی خود را نسبت به کاری که انجام داده اید یا انجام نداده اید بیان می کنید.

I wish/If only + گذشته کامل
تلفظ جمله معنی

I wish I had come to your party!  ای کاش به مهمانی شما آمده بودم!

I wish I had worked harder.  کاش سخت تر کار می کردم.

 

If only I hadn’t eaten so much.  اگر فقط من اینقدر غذا نخورده بودم

 

If only I had driven more carefully.  اگر فقط من با دقت بیشتری رانندگی کرده بودم.
I should have (not) + شکل سوم فعل
تلفظ جمله معنی

I should have come to your party.  من باید به مهمانی شما می آمدم.

I should have worked harder.  من باید سخت تر کار می کردم

 

I should haven’t eaten so much.  من نباید زیاد میخورم

 

I should have driven more carefully.  من باید با دقت بیشتری رانندگی می کردم.
I regret + /اسم V-ing
تلفظ جمله معنی

I regret not coming to your party.  متاسفم که به مهمانی شما نیامدم.

I regret not working harder.  پشیمانم که سخت تر کار نکردم.

 

I regret eating so much.  من از خوردن بسیار پشیمانم

 

I regret leaving you alone.  پشیمانم که شما را تنها گذاشتم.

 

I regret the things I didn’t do when I had the chance.  متاسفم از کارهایی که نکردم وقتی این فرصت را داشتم.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *