اصطلاحات پرسیدن آدرس و درخواست مسیر به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرسیدن آدرس و درخواست مسیر به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرسیدن آدرس و درخواست مسیر به زبان انگلیسی

در اینجا عبارات رایج و اصطلاحات مفیدی وجود دارد که می توانید برای سؤال از افراد در هنگام نیاز به جایی یا گم شدن از آنها استفاده کنید.

This is box title

تلفظ جمله معنی

Excuse me, do you know where the bookstore is?  ببخشید ، می دانید کتابفروشی کجاست؟

How can I get to the train station from here?  چگونه می توانم از اینجا به ایستگاه قطار بروم ؟
Excuse me, could you tell me how to get to the bus station?  ببخشید ، می توانید به من بگویید که چگونه به ایستگاه اتوبوس بروم ؟
Can you show me the way to the post office?  آیا می توانید راه را برای اداره پست به من نشان دهید ؟
Excuse me, where is the hospital?  ببخشید بیمارستان کجاست؟
Can you show me on the map?  آیا می توانید در نقشه به من نشان دهید؟
What’s the best way to get to the airport?  بهترین راه برای رسیدن به فرودگاه چیست؟
What’s the fastest way to the airport?  سریعترین راه برای رسیدن به فرودگاه چیست؟
How far is it to the stadium from here? فاصله از اینجا تا استادیوم چقدر است؟
What street is this?  این کدام خیابان است؟
Is this the way to the police station?  آیا این راه رسیدن به کلانتری است؟
Is there a supermarket near here?  آیا نزدیکی سوپرمارکت اینجا وجود دارد ؟

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *