اصطلاحات رایج عذرخواهی در انگلیسی

اصطلاحات رایج عذرخواهی در انگلیسی

اصطلاحات رایج عذرخواهی در انگلیسی

اصطلاحات مختلفی برای عذر خواهی در انگلیسی وجود دارد. بیشتر افراد با کلمه sorry آشنایی دارند. در این مقاله با چند اصطلاح دیگر آشنا خواهیم شد.

16 اصطلاح رایج عذرخواهی در انگلیسی
تلفظ جمله معنی

I’m sorry… متاسفم…

I’m so sorry… خیلی متاسفم
I’m very sorry…  من خیلی متاسفم
I’m terribly sorry… من واقعا متاسفم…
Sorry, I didn’t mean to do that. ا عرض پوزش ، منظور من این نبود.
 Sorry about that. متاسفم در مورد آن
Can you forgive me? میتونی منو ببخشی؟
I apologize for… من معذرت میخواهم بخاطر…
Please forgive me. لطفا من را ببخشید.
 I owe you an apology.  من عذرخواهی میکنم
You can blame me for this. شما می توانید مرا به خاطر این مقصر بدانید
How should I apologize to you? چگونه باید از شما عذرخواهی کنم؟
 I beg your pardon. ببخشید
Sorry, it’s my fault. با عرض پوزش ، تقصیر من است
Sorry for keeping you waiting. ببخشید که منتظر نگهت داشتم
Sorry, I’m late! ببخشید دیر کردم
9 اصطلاح رایج قبول عذر خواهی در انگلیسی
تلفظ جمله معنی

That’s all right! مشکلی نیست!.

Don’t worry about it. نگران نباش
Forget it!  فراموشش کن!
No problem مشکلی نیست
ever mind. It doesn’t really matter. بیخیال. واقعاً مهم نیست 
No big thing. چیز خاصی نیست
It’s not your fault تقصیر تو نیست.
Please don’t blame yourself لطفا خودت را سرزنش نکن
Think nothing of it چیزی نیست / فکر کن چیزی نشده

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *