اصطلاحات رایج دوست داشتن و دوست نداشتن به زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج دوست داشتن و دوست نداشتن به زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج دوست داشتن و دوست نداشتن به زبان انگلیسی

اگر می خواهید Likes و Dislikes را به زبان انگلیسی بیان کنید ، می توانید از این عبارات و اصطلاحات رایج استفاده کنید:

ابراز دوست داشتن چیزی به انگلیسی:
تلفظ جمله معنی

I like… من  …….. را دوست دارم.

 

I love…

من  …….. را دوست دارم. (من عاشق ……… هستم.)

I enjoy…  من از …… لذت میبرم.
I adore… من ……………. را می پرستم. (واقعا دوست دارم)
I ‘m crazy about… من دیوانه ی …………. هستم. (برای نشان دادن اینکه بیش از اندازه چیزی را دوست دارید)
I’m mad about… من دیوانه ی …………. هستم. (برای نشان دادن اینکه بیش از اندازه چیزی را دوست دارید)
I’m keen on… من مشتاق  ………… هستم
مثال هایی برای ابراز دوست داشتن در انگلیسی
تلفظ جمله معنی

I like dogs.  من سگ ها را دوست دارم.

I love cooking.

 من عاشق آشپزی هستم .

دقت کنید بعداز like – love – enjoy اگر خواستید فعل استفاده کنید، حتما به آخر فعل ing اضافه کنید.

I enjoy playing football.

من لذت میبرم از بازی فوتبال.

دقت کنید بعداز like – love – enjoy اگر خواستید فعل استفاده کنید، حتما به آخر فعل ing اضافه کنید.

I’m crazy about pizza. من دیوانه ی پیتزا  هستم.
I’m fond of rock music. من عاشق موسیقی راک هستم . من دیوانه ی موسیقی راک  هستم.
Do you like tennis? Yes, I do. تنیس را دوست داری ؟ بله ، دوست دارم.
ابراز دوست نداشتن چیزی به انگلیسی:
تلفظ جمله معنی

I don’t like…

من ………… را دوست ندارم.

I dislike…

من از ……….. متنفرم.

I hate…

من از……….. متنفرم.

I can’t bear…   ……….. را نمی توانم تحمل کنم.
I can’t stand…   ……….. را نمی توانم تحمل کنم.
ابراز دوست نداشتن چیزی به انگلیسی:
تلفظ جمله معنی

I don’t like him. من او را دوست ندارم

I can’t stand these people. من نمی توانم این افراد را تحمل کنم .

I can’t stand this smell.

 من نمی توانم این بو را تحمل کنم.
I don’t like washing dishes.    من شستشو ظروف  را دوست ندارم .
I hate going to the dentist.    من از رفتن به دندانپزشک نفرت دارم.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *