اصطلاحات رایج برای معرفی خود و دیگران در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای معرفی خود و دیگران در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای معرفی خود و دیگران در انگلیسی

یکی از رایج ترین و اولین جملاتی که ما در زبان انگلیسی یاد میگیریم جمله my name is… میباشد اما به غیر از این جمله اصطلاحات و عبارات دیگری در انگلسی برای معرفی خود و دیگران وجود دارد. در این قسمت شما با چند مورد از این عبارات آشنا میشوید.

9 اصطلاح رایج معرفی خود در انگلیسی
تلفظ جمله معنی

Hello. My name is … سلام. اسم من هست …

Hi. I’m … سلام. من هستم …
Nice to meet you. I’m …  از ملاقات شما خوشبختم. من هستم …
Pleased to meet you. I’m … از دیدار شما خوشحالم من هستم …
It’s a pleasure to see you. I’m… از دیدن شما خوشحالم من هستم…
May I introduce myself? I’m… ممکن است خودم را معرفی کنم؟ من هستم…
How do you do? My name is… چطوری؟ اسم من هست…
Let me introduce myself. I’m … بگذارید خودم را معرفی کنم. من هستم …
I’d like to introduce myself. I’m … دوست دارم خودم را معرفی کنم. من هستم …
6 اصطلاح رایج معرفی دیگران در انگلیسی
تلفظ جمله معنی

John, I’d like to introduce you to Mary. جان ، من می خواهم شما را با ماری آشنا کنم.

John, please meet Mary. جان ، لطفاً با ماری را آشنا شوید .
John, I’d like you to meet Mary.
جان ، دوست دارم تو با ماری آشنا شوی.
John, have you met Mary? جان ، ماری را ملاقات کرده ای ؟ (دیده ای؟)
John, let me introduce you to Mary. جان ، بگذارید شما را با مریم آشنا کنم.
John, this is Mary. Mary, this is John. جان ، این ماری است. مریم ، این جان است.
5 اصطلاح رایج جواب دادن به معرفی دیگران در انگلیسی
تلفظ جمله معنی

Nice to meet you. از ملاقات شما خوشبختم.

I’m pleased to meet you. من از دیدار شما خوشحالم
It’s a pleasure to meet you.
 خوشحالم که شما را ملاقات کنم.
Glad to meet you. از دیدنت خوشحالم
How do you do?

چطوری؟

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *