اصطلاحات رایج برای تشکر و سپاس در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای تشکر و سپاس در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای تشکر و سپاس در انگلیسی

آیا می دانید چگونه “تشکر” را به زبان انگلیسی بگویید؟ علاوه بر برخی از عبارات ساده مانند “Thank you” یا “Thanks” ، روش های مختلف دیگری برای گفتن برای تشکر از شما به زبان انگلیسی نیز وجود دارد.
در زیر عبارات و اصطلاحات رایج برای تشکر از کسی بخاطر کاری که برای شما انجام داده اند ، آورده شده است.

۱۸ اصطلاح پرکاربرد برای تشکر و سپاس :
تلفظ جمله معنی

Thank you. متشکرم.

Thanks. با تشکر.
Thank you very much. بسیار از شما متشکرم.
Thanks a lot! خیلی ممنون!
Many thanks. خیلی ممنون
Sincerely thanks. صمیمانه ممنون
Thank you so much! خیلی ممنونم!
Thanks a million for your help. از کمک شما بسیار متشکرم
I really appreciate your help. من واقعاً از کمک شما قدردانی می کنم
You are so kind. شما خیلی مهربان هستند.
I don’t know how to express my thanks. نمی دانم چگونه تشکر کنم
There are no words to show my appreciation! نمیدانم با چه زبانی از شما تشکر کنم!
What you’ve done means a lot to me. کاری که انجام داده اید برای من بسیار با ارزش است.
That’s so kind of you. این نهایت مهربانی شماست
You’ve made my day. شما من رو خوشحال کردید

(مثال:

Thanks for the good news You made my day.

از خبر خوبت ممنونم. خیلی خوشحالم کردی)

I owe you a great deal خیلی مدیون شما هستم.       ( بدهکار بودن = owe)
Thank you from the bottom of my heart for everything. از ته دلم برای همه چیز متشکرم
How can I ever possibly thank you? چگونه می توانم از شما متشکرم؟
پاسخهای مفید موقعی که از شما تشکر میکنند:
تلفظ جمله معنی

You’re welcome!  خواهش میکنم!

It was my pleasure. مایه ی خوشحالی من بود.

My pleasure.

باعث افتخار منه.  باعث خوشحالی منه.
Don’t mention it. حرفشم نزن.
Forget it. فراموشش کن.
No big deal. چیز زیادی نبود. / چیز خاصی نیست.
It’s was nothing. چیزی نبود
Think nothing of it. چیز زیادی نبود. / چیز خاصی نیست.
I’m glad that I can help you.  خوشحالم که می توانم به شما کمک کنم

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *