آزمون زبان انگلیسی هفتم درس ششم شماره 1

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس ششم شماره 1
لینک مطلب >>

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس ششم -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس ششم گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.


0%

آزمون زبان هفتم درس ششم شماره 1

1 / 20

1) Where is the radio?

2 / 20

2) A: Where ...............?

B: He’s in the bathroom.

3 / 20

3) A: ............... is your new classmate Reza?

B: He’s over there in the school yard.

4 / 20

4) What are the children doing?

5 / 20

5) What are you doing?

6 / 20

6) Where are your friends?

7 / 20

7) ............... your hands and ............... for lunch.

8 / 20

8) They are watching ............... .

9 / 20

9) Look at the boy. He’s eating an ............... .

10 / 20

10) Which word has a different meaning?              کدام کلمه متفاوت است؟

11 / 20

11) Find the odd one out.             .کلمه ی متفاوت را پیدا کن

12 / 20

12) راه پله

13 / 20

13) The boy is ............... water.

14 / 20

14) Look at this house Mina. It has 2 ............... .

15 / 20

15) They are ............... in the garage.

16 / 20

16) Please put the books in the ............... .

17 / 20

17) Which one is different?                  کدام کلمه متفاوت است؟

18 / 20

18) Which one is lower case “W”?                    است؟ W   کدام گزینه حرف کوچک

19 / 20

19) I’m sleepy. Please give me my blan_et.              .خوابم می آید لطفا ............. مرا بهم بده

20 / 20

20) They are working in the of_ _ce.

امتیاز شما

0%

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۵

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden