شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آزمون زبان هفتم
شناسه پست: 5442
بازدید: 59

 آزمون زبان انگلیسی هفتم درس سوم -گروه ب 

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس سوم -گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ دهید.با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان هفتم درس سوم گروه ب

1 / 20

1) Which question and answer is true?

2 / 20

2) A: ............ Is your teacher? B: He is 27 years old.

3 / 20

3) There are ............ months in a year.

4 / 20

4) Which one is true for thirty two?

5 / 20

5) A: How old is your brother? B: He is thirteen.

A: Thirty? B: No, ............

6 / 20

6) (fifty six) – (fifteen) = ?

7 / 20

7) Which one is an equivalent for ۷۴۶۰۸۹۶۳۳۴?

8 / 20

8) Which case is irrelevant?

9 / 20

9) Sadaf: How old is your sister? Neda: She is ............ .

10 / 20

10) Which one is irrelevant with school?

11 / 20

11) In Iran, the first day of the week is ............ .

12 / 20

12) Mr. Karimi is an English teacher. He is ............ years old.

13 / 20

13) Thursday, ............ , Saturday

14 / 20

14) Which one is true? Tuesday- Wednesday- ............ -Friday

15 / 20

15) Which one is different?

16 / 20

16) Today is Saturday. Tomorrow is ............ .

17 / 20

17) Last month was November. So this month is ............ .

18 / 20

18) Choose the word that you can see lowercase (N and T) in it.

19 / 20

19) It’s my bir_ _ day today.

20 / 20

20) Her grandmother is -ne h_ndred years old.

امتیاز شما

0%

 

  1. با تشکر از استاد محترم جناب آقای ولی نسب و همکاران محترم برای مطالب عالی و مفید و آموزنده..

  2. توصیفی برای گفتنش ندارم چون عالیییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

  3. ممنون استاد عزیز و تیم کلس تاپ فقط لطفا کسی میتونه در سوال هفت منو راهنمایی کنه واقعا از این ازمون های خوبتون ممنونم

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]