شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آزمون زبان هفتم
شناسه پست: 5402
بازدید: 52

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس سوم -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون آنلاین زبان انگلیسی درس سوم – گروه الف شامل 20سوال تستی می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آن ها پاسخ دهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان هفتم درس سوم گروه الف

1 / 20

1) Which one is odd?

2 / 20

2) Which one is not true?

3 / 20

3) Which number is eight?

4 / 20

4) Twelve plus six is ............ .

5 / 20

5) Sixteen - twenty – twenty four - twenty eight - ............ - thirtysix.

6 / 20

6) Which one is in order of “firstname , lastname , age , month , days of week”?

7 / 20

7) Which one is different?

8 / 20

8) A: My birthday is in Mehr. What about you? B: It is in ............ .

9 / 20

9) Which one has a different meaning?

10 / 20

10) Which day comes after Monday?

11 / 20

11) Which month comes before April?

12 / 20

12) A: What is your month of birth? B: ............ .

13 / 20

13) Today is .......... (چهارشنبه)

14 / 20

14) Which one is true? June- ............ –August-September- ............

15 / 20

15) Yesterday was Wednesday. Today is ............ .

16 / 20

16) Which month is the first month?

17 / 20

17) Which day don’t you go to school?

18 / 20

18) Which one is small letter?

19 / 20

19) What ab_ _ t you?

20 / 20

20) My birthday is in De_em_er.

امتیاز شما

0%

  1. عالیییییییییییییییییییییییی بود خیلی ممنونم از تیم کلس تاپ من از این امتحانات خیلی استفاده کردم و خیلی خوب بود ممنونم

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]