آزمون زبان انگلیسی هفتم درس سوم شماره ۱

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس سوم شماره ۱
لینک مطلب >>

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس سوم -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون آنلاین زبان انگلیسی درس سوم – گروه الف شامل 20سوال تستی می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آن ها پاسخ دهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

این مطلب رو از دست نده:
0%

آزمون زبان هفتم درس سوم گروه الف

1 / 20

1) Which one is odd?                      کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

2 / 20

2) Which one is not true?                  کدام یک درست نیست؟

3 / 20

3) Which number is eight?

4 / 20

4) Twelve plus six is ............ .               plus= به اضافه

5 / 20

5) Sixteen - twenty – twenty four - twenty eight - ............ - thirtysix.

6 / 20

6) Which one is in order of “firstname , lastname , age , month , days of week”?                       کدام گزینه با این ترتیب است؟

7 / 20

7) Which one is different?              کدام گزینه متفاوت است؟

8 / 20

8) A: My birthday is in Mehr. What about you? B: It is in ............ .

9 / 20

9) Which one has a different meaning?                  کدام یک متفاوت است؟

10 / 20

10) Which day comes after Monday?                     بعد از دوشنبه کدام روز است؟

11 / 20

11) Which month comes before April?

12 / 20

12) A: What is your month of birth? B: ............ .

13 / 20

13) Today is .......... (چهارشنبه)

14 / 20

14) Which one is true? June- ............ –August-September- ............                           کدام گزینه برای جای خالی درست است؟

15 / 20

15) Yesterday was Wednesday. Today is ............ .

16 / 20

16) Which month is the first month?                           کدام ماه، اولین ماه است؟

17 / 20

17) Which day don’t you go to school?                          کدام روز شما به مدرسه نمی روید؟

18 / 20

18) Which one is small letter?

19 / 20

19) What ab_ _ t you?

20 / 20

20) My birthday is in De_em_er.

امتیاز شما

0%

دیدگاه‌ها ۴

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.