آزمون زبان هشتم درس چهارم گروه 1

آزمون زبان هشتم درس چهارم گروه 1
لینک مطلب >>

آزمون زبان انگلیسی هشتم درس چهارم گروه 1

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هشتم درس چهارم گروه 1 شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

 

0%

آزمون زبان هشتم درس چهارم گروه 1

1 / 20

1) A cold is a h _ _ lth problem.

2 / 20

2) My brother is not well. He has mea _ _ es.

3 / 20

3) If you have a ................., you have a pain in your head.

4 / 20

4) Don’t ................. .I’ll talk to your teacher.

5 / 20

5) Ahmad: I have sore throat and running nose.

Doctor: Oh, it can be ................. .

6 / 20

6) He has a ................. . I think he has an allergy to flowers.

7 / 20

7) Mr. Aryan works in a hospital. He is a ................. .

8 / 20

8) Your father and your mother are your .................. .

9 / 20

9) Which one is a good advice for this problem? “I have a cold.”

10 / 20

10) Sarah is not OK. She is ................. .

11 / 20

11) I have the flu. You should ................. .

12 / 20

12) A: I have a headache. B: .................................. .

13 / 20

13) A: I have a running nose. B: .................................. .

14 / 20

14) ................. is a store where medicinal drugs are dispensed and sold.

15 / 20

15) We have one ................. class.

16 / 20

16) Find the odd one out.               گزینه ی متفاوت را مشخص کنید

17 / 20

17) A: Merry, you don’t look well. ...................... B: No, I’m not.

18 / 20

18) A: .................................. ? B: I have the flu.

19 / 20

19) Pa _ ient بیمار، ‌صبور

20 / 20

20) C __ ugh     سرفه

امتیاز شما

0%

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
دیدگاه‌ها ۵

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden