آزمون زبان هشتم درس پنجم گروه 1

آزمون زبان هشتم درس پنجم گروه 1
لینک مطلب >>

آزمون زبان هشتم درس پنجم گروه 1

سطح آزمون: ساده

آزمون زبان هشتم درس پنجم گروه 1 شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

این مطلب رو از دست نده:
0%

آزمون زبان هشتم درس پنجم گروه 1

1 / 20

1) "Center" means:

2 / 20

2) "Church" means:

3 / 20

3) "Capital" means:

4 / 20

4) "Special" means:

5 / 20

5) "Imagine" means:

6 / 20

6) tell - Canada - about - Alice, - me

7 / 20

7) in - well, - Europe - Germany's - the - country - center - old - of - an

8 / 20

8) soon - I - country - should - the - see

9 / 20

9) stations - any - are - train - ? - there

10 / 20

10) special - you - food - can - downtown - have

11 / 20

11) A: .......... is Argentina? B: It's in South America.

12 / 20

12) A: .......... is New York City like? B: It is a beautiful city.

13 / 20

13) A: Is there .......... metro system in Paris? B: Yes, there is.

14 / 20

14) A: Are there .......... libraries? B: Yes, .......... great ones.

15 / 20

15) A: Is there a ..........? B: No, there isn't.

16 / 20

16) A: Where is Rome? B: ..........

17 / 20

17) A: What is Brazil ..........? B: It's a big and beautiful country.

18 / 20

18) A: What is Berlin .......... for? B: For its Berlin Wall.

19 / 20

19) A: Are there .......... bridges in Amsterdam? B: Yes, there are.

20 / 20

20) .........., Barcelona is very famous for its old buildings.

امتیاز شما

0%

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
دیدگاه‌ها ۴

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden