آزمون زبان هشتم درس ششم گروه 2

آزمون زبان هشتم درس ششم گروه 2
لینک مطلب >>
آزمون زبان انگلیسی هشتم درس ششم گروه 2
سطح آزمون: ساده.
آزمون زبان انگلیسی هشتم درس ششم گروه 2
شامل بیست سوال تستی میباشد که در مدت زمان بیست دقیقه باید به آنها پاسخ دهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان هشتم درس ششم گروه 2

1 / 20

1) Can you .......... some examples?

2 / 20

2) A: Are there ..........? B: Yes, there are.

3 / 20

3) A: Is there .......... ? B: No, there isn't.

4 / 20

4) I like .......... weather.

5 / 20

5) It sounds to be a very .......... place.

6 / 20

6) It's very hot ..... May ..... June.

7 / 20

7) A: What is the .......... like? B: It's windy in fall.

8 / 20

8) A: What is people's ..........? B: They work farms.

9 / 20

9) It's a mountain village with .......... trees.

10 / 20

10) Some farmers use tractors to .......... their farms.

11 / 20

11) There are things which make life more .......... for us.

12 / 20

12) tall - not - our - there - village - are - around - any - trees

 

13 / 20

13) like - what - village - ? - your - is

14 / 20

14) village - in - than - much - city - in - a - life - harder - is - a - life

15 / 20

15) winter - there - in - is - rain - a - and - lot - snow - of

16 / 20

16) What is "پرورش دادن" in English?

17 / 20

17) What is "آب و هوا" in English?

18 / 20

18) What is "کشتزار" in English?

19 / 20

19) What is "دماسنج" in English?

20 / 20

20)   Zagros is a(n)...........in Iran country.

امتیاز شما

0%

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
دیدگاه‌ها ۲

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden