آزمون زبان هشتم درس سوم گروه 1

آزمون زبان هشتم درس سوم گروه 1
لینک مطلب >>

آزمون زبان انگلیسی هشتم درس سوم گروه 1

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هشتم درس سوم گروه 1 شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان هشتم درس سوم گروه 1

1 / 20

1) A: Can Mehrdad   _ _ im ? B: Yes, very well.

2 / 20

2) She is good at ……… pictures.

3 / 20

3) She is good at playing badmi_ _on.

4 / 20

4) A: ……… to my house this afternoon. B: Oh I can't ……… it today

5 / 20

5) A: Can you ……… her? B: Yes

6 / 20

6) I like my bicycle. I can ……… it.

7 / 20

7) My mother can ……… food.

8 / 20

8) Ali can ……… the web.

9 / 20

9) Zohreh can ……… tea

10 / 20

10) What sports can you play?

11 / 20

11) She's good at ……… with the computer.

12 / 20

12) He can't ……… . He's about 6 years old.

13 / 20

13) My brother can ……… in a movie.

14 / 20

14) Can you ……… a bicycle?

15 / 20

15) A: What is your father doing? B: He is ……… a puzzle.

16 / 20

16) I often ……… a cake.

17 / 20

17) Mary likes to ……… a horse.

18 / 20

18) At Yalda Night, I eat fruits and my grandmother tells ……… .

19 / 20

19) At Yalda Night, I eat fruits and my grandmother tells ……… .

20 / 20

20) She is good at ……… pictures.

امتیاز شما

0%

 

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
دیدگاه‌ها ۶

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.