آزمون زبان هشتم انگلیسی درس هفتم شماره1

فهرست مطالب

لینک مطلب (کپی و ارسال کنید)

زمون زبان انگلیسی هشتم درس هشتم  -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هشتم درس هفتم گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان هشتم انگلیسی درس هفتم شماره1

1 / 20

1) which word is different ?

2 / 20

2) به نظر شما كدام گزينه مكالمه زير را كامل می‌كند؟

Ali: What’s your…………….?

Mahdi: I go to the movies.

3 / 20

3) كدام‌يک از پرسش و پاسخ‌های بين زهرا و شيما اشتباه است؟

4 / 20

4) Reading:

Mary is a good Indian cook. She lives in Australia and works on weekdays. But on the weekends she goes to chess class. She can make kebab well but she likes fish and chips. At 8 a.m on Mondays, she goes to Chinese class. Her drawing is very good but she can’t ride a horse. Today she isn’t Ok. She can’t eat and drink. She should see a doctor.

Mary is from ...........

5 / 20

5) Reading] Mary is sick today and she should see a doctor.
She has a …..............

6 / 20

6) [Reading] Mary goes to Chinese class …........

7 / 20

7) [Reading] Mary …......... On weekend.

8 / 20

8) [Reading] Is Mary good at …......?
No, she is not.

9 / 20

9) با توجه به مکالمه‌های داده شده کدام پرسش و پاسخ صحیح نمی‌باشد؟

10 / 20

10) با توجه به تصاویر زیر و عبارت‌های داده شده، کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟ 

11 / 20

11) با توجه به مکالمه داده شده بهترین گزینه را انتخاب کنید؟

A: .......................................?

B: sports news and magazines.

12 / 20

12) با توجه به تصاویر و سؤالاتی که معلم از دانش‌آموزان خود می‌پرسد، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

Teacher: Talk about your hobbies and free time activities?

Student: OK, I ................... as a hobby but my friend, Erfan likes going ................ in his free time.

Teacher: Interesting.

13 / 20

13) I usually go .......... the gym............. 6:00........... the morning every................. .

14 / 20

14) Our sister ............ photos, ........... to stories on radio, ............. her friends and ........ puzzels as her hobbies

15 / 20

15) I usually go horse …………………… as a hobby.

16 / 20

16) I go horse riding as a ................ .

17 / 20

17) I play guitar ........ a hobby.

18 / 20

18) A: What do you do in your free time? B: I play .......... .

19 / 20

19) It’s a mountain village with .......... trees.

20 / 20

20) A: Do you have ......... hobbies ? B: Yes, I do.

امتیاز شما

0%

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:

نظر شما چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
وبلاگ
حساب من

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

زبان انگلیسی رو قبل از ورود به هفتم یاد بگیر!

امسال هفتمی ها راحت میرن مدرسه

یک قدم از بقیه جلو تر باش!

Hidden