شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 5397
بازدید: 34

آزمون زبان انگلیسی هشتم درس اول – گروه اول

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هشتم درس اول – گروه اول شامل 20 سوال تستی میباشد که در مدت زمان 20 دقیقه باید به آنها پاسخ دهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان هشتم، درس اول، گروه الف

1 / 20

1) Where is your .......... from? Milan.

2 / 20

2) Silvia and Tom .......... Indian.

3 / 20

3) Where are your parents from? .......... from New York.

4 / 20

4) Asia is the name of a ..........

5 / 20

5) Where is her uncle's daughter from? .......... is from Australia.

6 / 20

6) France is in ..........

7 / 20

7) I love Canada. It's a beautiful ..........

8 / 20

8) .......... their aunt from Brazil?

9 / 20

9) Where .......... I and my family from?

10 / 20

10) What is مصر in English?

11 / 20

11) Which one is not correct?

12 / 20

12) Are you Italian? No, I'm from ..........

13 / 20

13) Where .......... Julia and her friend from?

14 / 20

14) Alice lives in .......... . She speaks German.

15 / 20

15) How do you .......... "Country"? That's C - O - U - N - T - R - Y.

16 / 20

16) .......... is Mark from?

17 / 20

17) Are you from Canada?

18 / 20

18) How do you like it in the United States?

19 / 20

19) She is from ..........

20 / 20

20) I'm originally ..........

امتیاز شما

0%

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]