شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آزمون زبان هفتم
شناسه پست: 5596
بازدید: 29

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس هشتم  -گروه ب

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس هشتم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی هفتم دری هشتم شماره 2

1 / 20

1) Mom, I'm ….............. . Is lunch ready?

2 / 20

2) What does she like to eat as a snack?

3 / 20

3) A: What do you like to …..............?

B: Rice and kebab.

4 / 20

4) A: What’s your favorite food?

B: Rice and ….............. .

5 / 20

5) What’s your favorite fruit?

6 / 20

6) They like to eat rice and ….............. for lunch every Friday.

7 / 20

7) I like ….............. .

8 / 20

8) My favorite ….............. is ….............. .

9 / 20

9) What’s this?

10 / 20

10) I drink ….............. for breakfast. I never drink tea.

11 / 20

11) My favorite ….............. is milk.

12 / 20

12) Which one is not fruit?

13 / 20

13) Which word has a different meaning?

14 / 20

14) What’s your favorite food?

15 / 20

15) How do you say نارگیل and آناناس in English?

16 / 20

16) What is the last letter of English alphabet?

17 / 20

17) Which one is capital “j”?

18 / 20

18) I don’t like oni_n.

19 / 20

19) Exc_se me, s_r?

20 / 20

20) I always eat fr_ _ts after the meals.

امتیاز شما

0%

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]