شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آزمون املاء زبان انگلیسی هفتم درس چهارم شماره 2

فهرست مطالب

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

 آزمون زبان انگلیسی هفتم درس چهارم -گروه ب

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس چهارم گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

زبان هفتم درس چهارم آزمون 2

1 / 20

1) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

J __ l __ ماه ژوئیه

2 / 20

2) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

C __ e __ k بررسی کردن

3 / 20

3) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Wr __ te نوشتن

4 / 20

4) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Lis __ en گوش دادن

5 / 20

5) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

M __ mb __ r عضو، بخش

6 / 20

6) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

M __ mb __ r عضو، بخش

7 / 20

7) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

C __ mplet __ کامل، تمام

8 / 20

8) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Tre __ درخت

9 / 20

9) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

B __ ker نانوا

10 / 20

10) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

__ oo __ آشپز، پختن

11 / 20

11) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Emplo __ e __ کارمند

12 / 20

12) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Fl __ rist گل فروش

13 / 20

13) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

En __ ine __ r مهندس

14 / 20

14) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

S __ n پسر

15 / 20

15) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Gr __ ndm __ ther مادر بزرگ

16 / 20

16) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

D __ nt __ st دندانپزشک

17 / 20

17) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

__ ncl __ عمو، دایی

18 / 20

18) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Br __ th __ r برادر

19 / 20

19) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Me __ hani __ تعمیرکار

20 / 20

20) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Fa __ her پدر

امتیاز شما

0%

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on print

نظر شما چیه؟

  1. عالی بود عالی تر از همیشه ممنون از تیم کلس تاپ خیلی خوب بود ممنونم عالییییییییییییییییییییی

  2. 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]