آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم شماره2

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم شماره2
لینک مطلب >>

 آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم -گروه ب

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم گروه ب

1 / 20

1) What’s your father wearing?

2 / 20

2) A: Is your grandmother old?

B: Yes, ............................ .

3 / 20

3) Who’s Mrs. Lotfi?

4 / 20

4) He is wearing a .............. .

5 / 20

5) It’s snowy. Put on your .............. .                           .هوا برفی است. ............ را بپوش

6 / 20

6) Which word is related to height?                  کدام کلمه مربوط به قد است؟

7 / 20

7) Which one is just for women?                    کدام یک فقط برای زنها هست؟

8 / 20

8) Find the different word.                کلمه ی متفاوت را پیدا کن.

9 / 20

9) What’s دستکش in English?

10 / 20

10) I can’t see. Please give me my .............. .                     .نمی توانم ببینم.لطفا ............. ام را به من بده

11 / 20

11) Combination of red and yellow is .............. .                   .ترکیب قرمز و زرد .............. است

12 / 20

12) Which one is odd?                    کدام یک متفاوت است؟

13 / 20

13) Combination of red and yellow is .............. .            ترکیب قرمز و زرد .............. است

14 / 20

14) Opposite of “black” is .............. .                     متضاد کلمه ی سیاه ............ است

15 / 20

15) What color is the sun?                      خورشید چه رنگی است؟

16 / 20

16) Mrs. Irani is wearing a .............. scarf.

17 / 20

17) Look at the sky. It’s .............. .             .به آسمان نگاه کن. آن ........... است

18 / 20

18) Lower case “D” is .............. .                 حرف کوچک D

19 / 20

19) Let’s buy these tr_ _sers.                     . بیا این شلوار را بخریم

20 / 20

20) Let’s me _t your ma _ h teacher.

امتیاز شما

0%

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۱۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.