آزمون زبان انگلیسی هفتم درس اول شماره ۱

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس اول شماره ۱
فهرست مطالب نمایش
لینک مطلب >>
آزمون زبان انگلیسی هفتم درس اول – گروه اول
سطح آزمون متوسط.
آزمون زبان انگلیسی هفتم درس اول – گروه اول شامل بیست سوال تستی میباشد که در مدت زمان بیست دقیقه باید به آنها پاسخ دهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

این مطلب رو از دست نده:
0%

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس اول - گروه اول

1 / 20

1) Please introd_ce yourself.

2 / 20

2) Please give me my pencil sha_pe_er

3 / 20

3) Which one is based on alphabetical order?

4 / 20

4) Please stand ............ .

5 / 20

5) What’s this?

عکس کلاس

6 / 20

6) Ali puts his pens and pencils in his ............ when he goes to school.

7 / 20

7) I’m your ............ .

8 / 20

8) Saying “hello” and “how are you” is ............ .

9 / 20

9) Which one is different?

10 / 20

10) A: Please ............ me your name. B: My name is Amir Yazdani.

11 / 20

11) Look at the letters and choose a correct family name.

12 / 20

12) “Now, you please say your name.” Say یعنی ............ .

13 / 20

13) How are you ............?

14 / 20

14) What is his last name?

15 / 20

15) What’s your name?

16 / 20

16) My name is Kamran. What's your name?

17 / 20

17) Good morning. How are you today?

18 / 20

18) A: My name is Ahmad and you? B: ........................ .

19 / 20

19) A: What is your ............? B: I am Ali

A: How are you? B: ............, thank you.

20 / 20

20) A: ........................? B: Great, thanks.

امتیاز شما

0%

دیدگاه‌ها ۲۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.