آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم شماره 1

آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم شماره 1
لینک مطلب >>

زمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم  -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

این مطلب رو از دست نده:
0%

آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم شماره 1

1 / 20

1) با توجه به معنی،‌ املای کلمات را کامل کنید.

Servi __ e خدمت،‌ وظیفه

2 / 20

2) با توجه به معنی،‌ املای کلمات را کامل کنید.

Expl __ n __ tion توضیح،‌ تشریح

3 / 20

3) با توجه به معنی،‌ املای کلمات را کامل کنید.

Inform __ ti __ n اطلاعات

4 / 20

4) با توجه به معنی،‌ املای کلمات را کامل کنید.

Worr __ نگرانی،‌ اضطراب

5 / 20

5) با توجه به معنی،‌ املای کلمات را کامل کنید.

Get __ n سوار شدن

6 / 20

6) چند اشتباه گرامری در متن زیر است؟

My parents wakes me up at 7 often. I has breakfast at 7:15. I walk to school. I never don't take bus.

7 / 20

7) These days, people go to hospitals and they _________ blood.

8 / 20

8) His mother goes to work by taxi. She_________ a taxi.

9 / 20

9) I need some money so I go to an ATM and ____________

10 / 20

10) کلمات در هم ریخته را مرتب کنید.

his/ gets up/ brother/ at 7/ often/ .

11 / 20

11) A: ________ works in hospitals?

B: Doctors and nurses work in hospitals.

12 / 20

12) A: __________ do you go to work by car?

B: Because it's fast.

13 / 20

13) A: My mother always wakes up at 6 and has breakfast at 6:15. She leaves the house at 6:45. Her work starts at 7:30.

When does her work start?

14 / 20

14) A: My uncle is a teacher. He works in a _____________.

15 / 20

15) A: ___________ is your favorite job?

B: I like to be a fire fighter.

16 / 20

16) A: ____________ does your father go to work?

B: He goes to work at 7:30.

17 / 20

17) A: What ________ your brother do?

B: He fixes cars. He's a mechanic.

 

18 / 20

18) A: Where do you live?

B: _________.

 

 

19 / 20

19) A: _______________?

B: She's Mrs. Rezayi. She's a nurse

20 / 20

20) What is his job?

امتیاز شما

0%

.

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۱۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden