شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 5724
بازدید: 21

زمون زبان انگلیسی نهم درس ششم  -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی نهم درس ششم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی نهم درس ششم شماره1

1 / 20

1) H__ __rt قلب، سینه

2 / 20

2) Le__ پایه، پا

3 / 20

3) B__ke پختن، طبخ کردن

4 / 20

4) He__l__h سلامتی، تندرستی

5 / 20

5) C__t بریدن، پاره کردن

6 / 20

6) My father.......a book yesterday

7 / 20

7) ........please pay attention to rising and falling

8 / 20

8) ?ate the cake.........

9 / 20

9) ............Arash called

10 / 20

10) They had.............accident.

11 / 20

11) They wear…………..clothes.

12 / 20

12) Ahmad hit his head ………..the door

13 / 20

13) …………….Reza burnt his hand and started

14 / 20

14) ................you speak English yesterday

15 / 20

15) she……….speak English last week.

16 / 20

16) I…………. English two days ago.

17 / 20

17) There ….a cat in the yard.

18 / 20

18) she burned…………hand.

19 / 20

19) He Participated………….Helal-e-Ahmar.

20 / 20

20) I Plan…………to the lake

امتیاز شما

0%

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]