شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 5649
بازدید: 50

زمون زبان انگلیسی نهم درس سوم  -گروه الف 

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی نهم درس سوم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی نهم درس سوم شماره 1

1 / 20

1) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

P __ em شعر، نظم

2 / 20

2) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

P __ int نقاشی کردن، رنگ

3 / 20

3) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

An __ __ em سرود

4 / 20

4) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

We __ r پوشیدن

5 / 20

5) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Na __ ure طبیعت

6 / 20

6) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

A __ jective صفت

7 / 20

7) Make it negative.

Families travel to visit relatives

8 / 20

8) Make it negative.

Maryam's mother colors eggs for their Haft Seen table.

9 / 20

9) Make it negative.

We visit our relatives on holidays

10 / 20

10) make it negative.

our brother clears the table after dinner.

11 / 20

11) Make a question.

His brothers watch fire works.

12 / 20

12) Make question.

Their teacher _______ nuts every morning.

13 / 20

13) Make question.

My mom makes lunch and dinner.

14 / 20

14) Make question.

You tell funny stories every night.

15 / 20

15) His uncle ............ poems of Hafez at Yalda night.

16 / 20

16) َAnita and her friend ........... special clothes on special days.

17 / 20

17) His brother's wife ........... the dinner table everyday.

18 / 20

18) We always ............ on Nature Day.

19 / 20

19) Norouz is an important holiday in her country. She .......... it.

20 / 20

20) My friend and I ............ Fajr Film Festival.

امتیاز شما

0%

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]