آزمون زبان انگلیسی نهم درس اول شماره2

فهرست مطالب

لینک مطلب (کپی و ارسال کنید)

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس اول  -گروه ب

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی نهم درس اول  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

این مطلب رو از دست نده:
0%

آزمون زبان انگلیسی نهم درس اول شماره2

1 / 20

1) I always see Ali ……… friend at school.

2 / 20

2) کدام یک صحیح است؟

Choose the correct one.
The culture ………… Iran is great.

3 / 20

3) A ………… is a long trip.

4 / 20

4) I can wait for a long time and I don't get angry. I am ………….

5 / 20

5) A: ....... does she call the emergency?
B: Because she needs help.

6 / 20

6) When you give something to people who need it, you ....... it.

7 / 20

7) She's saying ………… now.

8 / 20

8) A: Does your brother, Tom, have many friends at school?
B: Yes, ……………

9 / 20

9) The firefighters are hard-working and helpful, because they put out fire and ……………….

10 / 20

10) I have a good friend. He always keeps his room clean and does his homework very well.
Actually he is a …………… .

11 / 20

11) The girl has no friends. Everyone thinks she is so..............

12 / 20

12) بهترین گزینه را انتخاب کنید.

Is Payam a cruel boy? No....................... .

 

13 / 20

13) Happy ≠ ...............

14 / 20

14) Is your father a ..................... driver? No, he is very careful.

15 / 20

15) Elham helps her classmate. She's really kind and..................

16 / 20

16) What are ...................... like ? I'm a bit serious

17 / 20

17) I think Tom is a .................. boy. He always says " hello " first.

18 / 20

18) ...................... is your best friend at school? Raha

19 / 20

19) Our teacher is .................... with me again. I usually forget important things in class.

20 / 20

20) This classroom is always .................... and clean.

امتیاز شما

0%

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:

نظر شما چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
0 مورد سبد خرید
وبلاگ
حساب من

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

زبان انگلیسی رو قبل از ورود به هفتم یاد بگیر!

امسال هفتمی ها راحت میرن مدرسه

یک قدم از بقیه جلو تر باش!

Hidden