آزمون زبان انگلیسی زبان هفتم درس ششم شماره 2

آزمون زبان انگلیسی زبان هفتم درس ششم شماره 2
لینک مطلب >>

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس ششم -گروه ب

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس ششم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی زبان هفتم درس ششم شماره 2

1 / 20

1) Where’s dad?

2 / 20

2) Where is the bed?

3 / 20

3) Mrs. Adib ............... cooking dinner ............... the kitchen .

4 / 20

4) A: What’s your mother doing?

B: She ............... her hands.

5 / 20

5) What Am I doing?

6 / 20

6) Where is your brother?

7 / 20

7) Where is Tahere?

8 / 20

8) I’ll ............... dad.

9 / 20

9) Let’s listen to the ............... .

10 / 20

10) Which word is different?                     کدام کلمه متفاوت است؟

11 / 20

11) Which one is different?                      کدام کلمه متفاوت است؟

12 / 20

12) Flat means ............... .           ............ یعنی  flat  

13 / 20

13) She’s washing her hands and face in the ............... .

14 / 20

14) ...............? Can you say it again?

15 / 20

15) A: What are you doing?

B: We are ............... a newspaper.

16 / 20

16) My father is watching TV in the ............... .

17 / 20

17) She is cooking in the ............... .

18 / 20

18) Which one is correct?              کدام گزینه درست است؟

19 / 20

19) She brushes her hair with a com_ .

20 / 20

20) My dad is fi_ing the car in the gara_e.

امتیاز شما

0%

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۴

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden