آزمون زبان انگلیسی دهم درس چهارم شماره1

آزمون زبان انگلیسی دهم درس چهارم شماره1
لینک مطلب >>

آزمون زبان انگلیسی دهم  درس چهارم -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی دهم  درس چهارم گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی دهم درس چهارم شماره1

1 / 20

1) A: When can I see you again?

B: I don't know. ................ on thursday.

2 / 20

2) Please speak .............. . we can't hear you ................ .

3 / 20

3) If your car doesn't work, you ............... use my car.

4 / 20

4) Which sentence does have "contrastive stress"?

5 / 20

5) All of us ................ eat food and drink water. If we don't, we will die.

6 / 20

6) A: Where is your dictionary?

B: I'm not sure. It ............. be in my bedroom.

7 / 20

7) The boy's body is weak. He .............. take the heavy baggage.

8 / 20

8) Drivers ................. stop when the light is red.

9 / 20

9) I'm not all night. ............. I leave the classroom?

10 / 20

10) A: Will the men travel to that popular destination?

B: No, .................

11 / 20

11) Please don't park your car .......... to the hospital.

12 / 20

12) This old man was born ...........India ......... December 12 ........... sunrise.

13 / 20

13) Must we .............. careful while crossing the street?

14 / 20

14) Everybody .............. respect other people's cultures.

15 / 20

15) Take an umberella with you when you go out. It ............ rain later.

16 / 20

16) Please don't park your car .......... to the hospital.

17 / 20

17) This old man was born ...........India ......... December 12 ........... sunrise.

18 / 20

18) Must we .............. careful while crossing the street?

19 / 20

19) Everybody .............. respect other people's cultures.

20 / 20

20) Take an umberella with you when you go out. It ............ rain later.

امتیاز شما

0%

.

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden